SACHSENGOLD

Sachsengold
Idealvikt: 2,51-3,2 kg
Rasen har uppstått i tre länder men vid olika tidpunkter och med olika utgångsmaterial. I Holland visades den första gången 1949, i Östtyskland 1953 och i Västtyskland 1960.

källa: skaf.info