Hermelin

Hermelin är en av de allra minsta kaninraser. Idealvikten på en vuxen hermelinkanin är runt 1kg.  

Vi kommer börja föda upp hermeliner i färgen chinchilla och förhoppningsvis vit blåögd under 2021, viltgrå kommer också att förekomma. 

Oskar
Oskar
5•19•38•9•9•10•5=95p

hane
 född: 2017
 uppfödare: Stefan Hedenström, Skellefteå 

hona
född: 2019
uppfödare: Stefan Hedenström, Skellefteå 
Stampe
Stampe


hane
född: 2019
uppfödare: Mikael Persson, Gävle 

Gru
Gru
5•19•38•9•9•10•5=95p
hane
född: 2019
uppfödare: Markus Hagström, Romelanda 
Bella
Bella


hona
född: 2019
uppfödare: Mikael Persson, Gävle 

Bertil
Bertil

hane
född : 2020
uppfödare: Viktoria tVarodell